Experts in interactievaardigheden en samenwerking

Experts in interactievaardigheden en samenwerking

Welkom op de website van Bureau de Mat.

Wij zijn al meer dan 20 jaar specialist op het gebied van (complexe) interactie en samenwerking tussen mensen.

Interactie en samenwerking tussen bijvoorbeeld, hulpverleners en cliënten, ouders en kinderen, leerkrachten, leerlingen en hun ouders; allerlei relaties waarin het soms moeilijk kan zijn om goed met elkaar om te gaan.

Wat zijn interactievaardigheden?

Interactievaardigheden zijn al die vaardigheden die mensen gebruiken in de onderlinge omgang met elkaar. Het zijn vaardigheden als bijvoorbeeld luisteren, begrenzen, waarderen, uitleggen, helpen, adviseren of ingrijpen. De vaardigheden zijn steeds gericht op het omgaan met een situatie waarin iemand zich bevindt.

De doelstelling van Bureau de Mat is om door middel van trainingen en opleidingen samenwerking in relaties te helpen verbeteren. Doordat deelnemers beter zicht op en inzicht in de interactie krijgen en tegelijk vaardigheden te leren wordt de kans op samenwerking geoptimaliseerd, ook onder soms buitengewoon moeilijke omstandigheden.
In onze trainingen staat het doel van de samenwerking steeds voorop en het oefenen van vaardigheden centraal.
Voor deze trainingen gebruiken we meestal een zelf ontwikkelde en - ook door derden - goed onderzochte methode, die we de Mat-Methode noemen.


Effectief, leuk en to the point!een deelnemer
Het is eigenlijk een heel eenvoudige methode, maar met een groot effect op mij persoonlijk.een deelnemer
Bijzonder waardevolle training.een deelnemer
De Mat training is Dasty! Ze zijn het beste wat er is, er wordt geen reclame voor gemaakt en het kost naar verhouding niet veel.Annemiek de Wit, Manager, Vincent van Gogh Instituut, Venray

De foto's op deze website tonen voorbeelden van interactie en (geen-) samenwerking in de dieren en plantenwereld.


Parasolmieren leggen schimmeltuinen aan ten behoeve van hun voedselproductie. De teelt daarvan wordt in 29 verschillende stappen uitgevoerd door mieren met verschillende, maar precies op elkaar afgestemde, functie. Een door een oogster neergelegd stukje blad wordt overgenomen door een kleinere werkster en in stukjes van ongeveer 1 millimeter verder stuk gebeten. Deze worden door nog kleinere werksters tot kleine bolletjes gekauwd en op een hoop gelegd. Deze hoop bolletjes vormt de voedingsbodem voor de schimmel die uiteindelijk het voedsel produceert dat de mieren eten.

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In de privacy verklaring staat hoe we dat doen.