Experts in interactievaardigheden en samenwerking

Experts in interactievaardigheden en samenwerking

Welkom op de website van Bureau de Mat.

Wij zijn al meer dan 20 jaar specialist op het gebied van (complexe) interactie en samenwerking tussen mensen.

Interactie en samenwerking tussen bijvoorbeeld, ouders en kinderen, hulpverleners en cliënten, leerkrachten en leerlingen; allerlei relaties waarin het soms moeilijk kan zijn om goed met elkaar om te gaan.

Wat zijn interactievaardigheden?

Interactievaardigheden zijn de vaardigheden die mensen gebruiken in de onderlinge omgang met elkaar. Het zijn vaardigheden als bijvoorbeeld luisteren, begrenzen, waarderen, uitleggen, helpen, adviseren of ingrijpen. De vaardigheden zijn steeds gericht op het omgaan met een situatie waarin iemand zich bevindt.

De doelstelling van de Bureau de Mat is om met trainingen en opleidingen onderlinge relaties te helpen verbeteren. Dat doen we met behulp van zelf ontwikkelde trainingen. Door het zicht op en inzicht in de interactie te vergroten (Wat gebeurt er nu eigenlijk?) en vaardigheden te leren (Hoe kan ik daar beter mee omgaan?). Daarmee wordt de kans op samenwerking geoptimaliseerd, ook onder soms buitengewoon moeilijke omstandigheden.
In onze trainingen staat het doel van de samenwerking steeds voorop en het oefenen van vaardigheden centraal.
Wij gebruiken hier meestal een eigen ontwikkelde en goed onderzochte methode voor: de Mat-Methode.


Effectief, leuk en to the point!een deelnemer
Het is eigenlijk een heel eenvoudige methode, maar met een groot effect op mij persoonlijk.een deelnemer
Bijzonder waardevolle training.een deelnemer

De foto's op deze website tonen voorbeelden van interactie en (geen-) samenwerking in de dieren en plantenwereld.


Parasolmieren leggen schimmeltuinen aan ten behoeve van hunvoedselproductie. De teelt daarvan wordt in 29 verschillende stappen uitgevoerd door mieren met verschillende, maar precies op elkaar afgestemde, functie. Een door een oogster neergelegd stukje blad wordt overgenomen door een kleinere werkster en in stukjes van ongeveer 1 millimeter verder stuk gebeten. Deze worden door nog kleinere werksters tot kleine bolletjes gekauwd en op een hoop gelegd. Deze hoop bolletjes vormt de voedingsbodem voor de schimmel die uiteindelijk het voedsel produceert dat de mieren eten.

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In de privacy verklaring staat hoe we dat doen.