Experts in interactievaardigheden en samenwerking

Experts in interactievaardigheden en samenwerking

De Mat aanbod voor professionals

 • 🔽 De Mat basistraining interactievaardigheden

  Deze training heeft het begin van de Mat betekend. Ruim twintig jaar geleden is de training ontwikkeld en op enkele kleine aanpassingen na ongewijzigd gebleven. Nog steeds is deze training veel gevraagd. Zowel door onder licentie werkende trainers als door de trainers van De Mat jaarlijks zo'n 50 keer verzorgd, wat betekent dat er nu al 18000 mensen deze training met goed gevolg en hoge beoordelingen hebben gevolgd.
  De beoordelingen door onze opdrachtgevers liggen rond de 8, die van de deelnemers nog hoger.
  De training bestaat standaard uit zeven bijeenkomsten van drie uur waarin deelnemers leren de Mat te gebruiken om effectiever te worden in hun dagelijkse interacties met cliënten / leerlingen, familieleden, leidinggevenden of collega's.
  De bijeenkomsten worden bij voorkeur wekelijks aangeboden zodat het geleerde geoefend en ervaren kan worden en dat de toepassing van het geleerde ook kan worden geëvalueerd en indien gewenst bijgestuurd.
  De groepen bestaan uit maximaal 18 deelnemers en wordt verzorgd door twee (gelicenseerde) Mat trainers.
  Het heeft de voorkeur om multidisciplinair deel te nemen. Daarnaast vinden wij het van meerwaarde als de leidinggevende deelneemt aan de training.
  Voor informatie over prijs en beschikbaarheid vragen we u contact met ons op te nemen.
  U kunt hier een folder over deze training downloaden.

 • 🔽 De Mat Training Effectief Contracteren

  De training Effectief Contracteren is ontwikkeld op verzoek van enkele van onze opdrachtgevers. Zij signaleerden dat er in de behandeling veel onduidelijkheid bestaat over de waarde van het behandelplan in het bewerkstelligen van daadwerkelijke shared decision making en het centraal stellen van de vraag van de cliënt en de mogelijkheden van de hulpverlener. Ook wordt het behandelcontract te weinig als uitgangspunt genomen voor overeenstemming, verantwoordelijkheidsverdeling en begrenzing.

  Daarmee is doelgericht samenwerken vanaf de eerste ontmoeting met de cliënt belangrijk. Zorgvuldige contractering is hierbij een voorwaarde. Van belang is dat de werkrelatie in dienst wordt gesteld van het contract. Met andere woorden: dat het contract - en niet het contact - leidend is in de samenwerking.
  Naast begrenzen vraagt dit ook om zorgvuldig kijken naar wat de werkelijke vraag is van de cliënt, over de grenzen van het zorgprogramma heen. Hierbij staat de inhoud van de behandeling steeds voorop. De training ‘Effectief contracteren’ is ontwikkeld om medewerkers hierin te ondersteunen. Zij krijgen concrete handvatten aangereikt en oefenen met eigen casuïstiek in de verschillende fasen van de contractering: het 'maken’, het 'onderhouden’ en het ’beëindigen’ van het contract.
  Centraal staat:
  • Wat is de vraag van de cliënt?
  • Hoe wordt in de praktijk met het contract gewerkt?
  • Op welke manier worden vraag en aanbod begrensd?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wat als er niet wordt geleverd of aangenomen?

  Deze vragen worden steeds vertaald naar concrete oefensituaties in het effectief hanteren van het behandelcontract.

  De training Effectief Contracteren bestaat uit één trainingsdag (7 uur) en 5 verdiepings / oefenbijeenkomsten (2 uur). Tussen de verschillende bijeenkomsten zit ongeveer vier weken.
  Tijdens de trainingsdag wordt een groepsgrootte van 16 gehanteerd, bij de verdieping / oefenbijeenkomsten een groepsgrootte van 8 deelnemers.
  De training wordt verzorgd door twee Mat-trainers.
  Voor informatie over prijs en beschikbaarheid vragen we u contact met ons op te nemen.
  U kunt hier een folder over deze training downloaden.

 • 🔽 De Mat training omgaan met vijandige interacties en geen-samenwerking

  Voor professionals die werken met sterk non-coöperatieve cliënten (bijvoorbeeld TBS gestelden, forensische zorg, speciaal onderwijs) heeft de Mat een aanbod ontwikkeld dat professionals specifiek ondersteunt in het werken met deze doelgroepen.
  Een belangrijk verschil met andere trainingen is dat er veel aandacht wordt besteed aan het wel of niet tot stand komen van een betrekking waarin kan worden samengewerkt. Er wordt aandacht besteed aan de factoren die een rol spelen waardoor er geen samenwerking tot stand komt en aan manieren om veilig (samen-) te werken met deze doelgroep.

  En als er geen betrekking ontstaat waarin ik samenwerking kan verwachten, hoe kan ik dan met de cliënt werken, welke vaardigheden heb ik dan tot mijn beschikking om de doelen te bereiken in het omgaan met de cliënt.

  De Mat training 'Omgaan met vijandige interacties en geen-samenwerking' wordt aangeboden als verdieping op de Basistraining Interactievaardigheden. De training wordt waar mogelijk verzorgd door dezelfde trainers die ook de basistraining hebben verzorgd, aan betreffende groep.

  Voor informatie over prijs en beschikbaarheid vragen we u contact met ons op te nemen.
  U kunt hier een folder over deze training downloaden.

 • 🔽 Introductiebijeenkomst

  Voor organisaties die overwegen om een Mat-training in te zetten voor hun medewerkers bestaat de mogelijkheid van het organiseren van een introductiebijeenkomst. Tijdens zo'n bijeenkomst die wordt verzorgd door één Mat-trainer en die 2 uur duurt wordt de Mat-methode uitgebreid uitgelegd, zodat een gefundeerde beslissing kan worden genomen. De maximale groepsgrootte is 40 deelnemers.

 • 🔽 Terugkombijeenkomst

  Voor medewerkers die een Mat-training hebben gevolgd, bieden we halfjaarlijkse terugkombijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten staan geheel in het teken van opfrissen van de methodiek en het oefenen met nieuwe casuïstiek. Regelmatige terugkomdagen garanderen de meest effectieve borging van de methodiek.
  De terugkomdagen duren drie uur en worden zo veel mogelijk verzorgd door de trainers die ook de originele training verzorgden.

 • 🔽 Teamcoaching

  Een relatieve nieuwe loot aan de stam van Mat trainingen is de Mat teamcoaching. Soms spelen er onderwerpen in een team die niet direct via een Mat-training zijn te benaderen. Bijvoorbeeld: hoe gaan wij als team om met zelfsturing of met afspraken en elkaar aanspreken?
  Als een team meer met elkaar dezelfde richting uit wil werken, als er behoefte is aan meer eenduidigheid in de benadering.

  Een teamcoaching wordt geheel in overleg met de opdrachtgever ingericht.


Effectief, leuk en to the point!een deelnemer
Het is eigenlijk een heel eenvoudige methode, maar met een groot effect op mij persoonlijk.een deelnemer
Bijzonder waardevolle training.een deelnemer

Foto
Op de foto is zichtbaar hoe interactiepatronen tussen mensen zich ontwikkelen. Het is vanuit het perspectief van interactievaardigheden interessant om stil te staan: welke interactiepatronen leiden tot meer samenwerking en welke tot minder?

Uit onderzoek blijkt dat interactiepatronen evenveel, mogelijk meer dan de helft, van de effectiviteit van een team bepalen: niet wat er gezegd wordt, maar op welke manier de interactie plaatsvindt is een succesfactor.

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In de privacy verklaring staat hoe we dat doen.