Effectief contracteren

Leer omgaan met de grenzen, beperkingen en mogelijkheden
van het (behandel)beleid in de zorg

De kwaliteit van hulpverlening stijgt als cliënt en behandelaar samen betekenis geven aan de diagnose, het onderzoek en de behandeling
Het contact staat in dienst van het (behandel)contract: je oefent met het maken, onderhouden en beëindigen van contracten tussen cliënt en behandelaar. Daarmee stijgt de kwaliteit van de hulpverlening
1

Trainingsdag

5

Verdiepingsbijeenkomsten

Hoe zorg effectiever en efficiënter wordt

 

Wil je binnen jouw zorgorganisatie dat cliënten én behandelaars heldere verwachtingen hebben over de behandeling? Wil je cliënten niet meer, maar ook niet minder behandelen dan nodig? En wil je dat jij en je medewerkers hun grenzen beter aangeven? De training Effectief contracteren helpt hierbij. Sinds de introductie van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is het al verplicht om een behandelovereenkomst – het behandelcontract – te sluiten met cliënten. Toch zijn er voor veel organisaties nog mogelijkheden om de zorg effectiever en efficiënter te maken. Door duidelijke afspraken te maken. Zodat de cliënt (en eventueel diens naaste) duidelijkheid heeft over de hulpvraag en de hulpverlener realistisch is over het aanbod.

Geaccrediteerd voor 18 punten door ABAN, VSR, Kwaliteitsregister VenV, Registerplein, SKJ en Register voor Vaktherapeutische Beroepen.

Welke vaardigheden leer je?

Werk aan een behandelplan met écht draagvlak

Communiceer helder over de doelen van de behandeling

Benoem duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft

Bewaak grenzen en duur van de samenwerking

Spreek cliënten aan op gemaakte afspraken

Behandel effectiever en adequater

Over de training Effectief contracteren

 

Vanaf de eerste ontmoeting met een cliënt is doelgericht samenwerken belangrijk. Voorwaarde hierbij is: zorgvuldige contractering. Wat is de daadwerkelijke vraag van de cliënt? Hoe communiceer je hierover met elkaar?
Het contract is leidend in de samenwerking. Niet het contact. Tijdens de training Effectief contracteren oefen je met het maken, onderhouden en beëindigen van het contract.

Centraal staat:

Wat is de vraag van de cliënt?

Hoe werken we in de praktijk met het contract?

Hoe stel ik mezelf aanspreekbaar op?

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Deze vragen vertalen we steeds naar concrete oefensituaties

Wat is het resultaat van deze training?

 

Na de training kun je beter:

Omgaan met de grenzen, mogelijkheden en beperkingen van het (behandel)beleid

Cliënten laten meedenken over keuzes die het beste passen bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren

Overige

informatie

 

Plaats & Data

Benieuwd naar deze training? Mail ons gerust: info@demat.nl

Meer weten?

Bel 023 – 53 11 065 en vraag vrijblijvend advies

Andere trainingen

Hier vind je een compleet overzicht van alle opleidingen en trainingen

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over deze training of wil je een persoonlijk advies? Bel dan 023 – 53 11 065 of gebruik onderstaand formulier.
We helpen je graag!

Dhr.Mevr.